Зареєструватися

Ваш логін. Використовуйте лише символи a-z,0-9 Наприклад: pp1992
Як вас звати Наприклад: Петро Петренко
Пароль повинні знати тільки Ви Наприклад: 4Ffs53S2
Щоб ми зв'язалися з Вами в разі перемоги Наприклад: me@example.com
Щоб ми змогли з Вами зв'язатися в разі перемоги Наприклад: +380631111111
Щоб ми точно змогли з Вами зв'язатися в разі перемоги Наприклад: @puma
Ваш розмір ноги у сантиметрах Наприклад: 27.6

Натискаючи кнопку Зареєструватися ви погоджуєтеся з наступним:
Учасники заходу несуть зобов’язання по дотриманню правил громадського порядку, дотриманню правил дорожнього руху та самостійно організовують свій маршрут та безпеку.
Організатор не несе будь-яких додаткових зобов’язань щодо забезпечення безпеки учасників у заході (надалі квесті). З огляду на характер квесту, учасники самостійно на свій розсуд виходячи зі свого здоров’я, фізичної підготовки і можливостей визначаються з участю в квесті.
Всі персональні дані, які ви надаєте, беручи участь в квесті можуть використовуватися Організатором виключно для організації квесту, статистичних спостережень, визначення переможця, який передбачає їх передачу третім особам, які задіяні в організації онлайн квесту